Как автоматично да запазим количества по продажба

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Автоматично запазване на количества при създаване на продажба или заявка от клиент

Системата ни дава възможност да запазваме количества от продукти по даден документ или директно за даден контрагент. Използва се при определени уговорки с клиент и целта е дадено количество от определен продукт да бъде резервирано в склада, така че никой друг да не може да го продаде. Системата дава възможност също да запазваме количества по продукти, за които нямаме наличност в склада. По този начин запазваме количества, за които очакваме доставка.

В схемата за запазване на количества системата води хронология. Във всеки момент дава информация кой, за кого и в какъв момент е запазил дадени количества. Когато стоката се въведе в склада, запазените количества ще започнат да се усвояват по хронология, т.е. ако стоката е недостатъчна, само първите запазили ще могат да усвоят своите количества.

За системата запазените количества на стоки са налични в съответния склад, но остават неразполагаеми, т.е. не могат да бъдат изписани. По долу ще разгледаме как да запазим количества при въвеждане на документ за продажба, като аналогична е схемата и при въвеждане на заявка от клиент.

Друг начин за запазване на количества в склада е директното запазване, без връзка с документ. За повече информация нека видим Как да въведем запазени количества в склада без връзка с документ.

 

Автоматично запазване на количества

1. За да създадем документ за продажба, избираме група функции Търговска система || Документи за продажба. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Документ за продажба за въвеждане на данни.


Примерен екран

2. Контрагент — избираме бутона с трите точки срещу полето Контрагент в секцията Купувач. Отваря се Форма за избор - Контрагенти. Маркираме контрагент с мишката и след това бутон Избор. Контрагентите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да създадем контрагент.

3. Продукт/Материал — позиционираме се с мишката върху полето Продукт/Материал в реда за добавяне на нови записи. Натискаме бутона с трите точки в края на полето. Отваря се Форма за избор - Продукти и материали. Маркираме продукт с мишката и бутон Избор го добавя в списъка. Продуктите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да създадем продукт.

4. Количество — в полето записваме количеството, което ще продадем на клиента.

5. Цена с ДДС — в полето записваме единичната цена с ДДС на продаваната стока. Съществува баланс между полетата Цена и Цена с ДДС в зависимост от избраното основание за прилагане (ДДС ставката), т.е. без значение е през кое от полетата ще бъде въведена цената. За да може системата автоматично да предлага цени на избраните продукти, трябва предварително да бъдат въведени Ценови листи.

6. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи.


Примерен екран

7. Генериране на Складов документ — стоката трябва да се запази в склада,  затова маркираме опцията Изписване от... (Склад по подразбиране) и опцията Запазване, за да може системата автоматично да намали количествата от разполагаемите в склада. В този случай системата ще ни показва тези количества в наличността на склада, без да можем да разполагаме повторно с тях.

8. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Документа за продажба.

9. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

10. Преглед на Запазени количества -  за да проследим какви стоки сме запазили по продажби и заявки, избираме група функции Номенклатури || Запазени количества. При необходимост от тук може ръчно да изтрием редове със запазени количества, като по този начин ги освобождаваме от склада. Също така може да променяме количество, партида, склад, в който са резервирани продуктите и др.
Количества по запазени продукти се освобождават от склада автоматично, когато към документа за продажба има свързан складов документ в състояние Приключен.