Вход в POS системата

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Как да влезем в POS системата

Както във всяка съвременна система, така и в Dreem POS системата има форма за Установяване на самоличност, така наречения логин. Чрез тази форма в системата могат да влязат само оторизирани потребители. Това са потребители, които предварително са въведени през back-office системата Dreem и също от там са им зададени съответните права. За повече информация за създаване на потребители виж Как да въведем настройки на Потребител?

При стартиране на Dreem POS, системата първоначално извършва прехвърляне на номенклатура продукти и контрагенти от база данни на Dreem, след което се отваря форма Установяване на самоличност и подканя потребителя да въведе своето потребителско име и парола.


Примерен екран

Валидни потребителите на POS системата са всички потребители на Dreem, на които е разрешено право за достъп до меню Служебни->POS (Point of Sale). Паролата на даден потребител може да бъде зададена при първо влизане, ако потребителят няма такава, или променяна в последствие по всяко време от потребителя на POS системата. От форма Установяване на самоличност има възможност да се отвори форма Настройки за първоначално установяване на параметри на връзката с база данни на Dreem. За повече информация виж Настройки на POS терминал.

При напускане на POS терминала, има възможност за заключване на системата с цел предпазване от непозволено опериране с данните. С клавиш F5 екранът се заключва и се стартира screen saver. Системата се отключва обратно само с въвеждане на паролата на текущия потребител или като се оторизира с парола някой друг потребител. Клавиш F5 е удобен начин за бърза смяна на настоящия потребител на системата с друг потребител.

Заключение


Като заключение можем да кажем, че формата Установяване на самоличност се използва от една страна за оторизиране на достъпа до POS системата и от друга промяна на текущия потребител с друг. Всички потребители трябва да бъдат предварително въведени през back-office системата Dreem и оторизирани са съответната киоска или магазин.