Как да създадем Фактура от няколко продажби

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия ще научим:

  • Издаване на Фактура от няколко Продажби и/или Кредитни документа

Системата дава възможност да извършим няколко продажби, след което да издадем една обща фактура за тях. Самото създаване на Фактура по няколко продажби е автоматизирано и основно изисква да посочим желаните документи. Използва се при случаите, когато имаме няколко не фактурирани продажби на един и същ контрагент и трябва да издадем една обща фактура за тях. Разбира се измежду тях можем да имаме и Кредитни и Дебитни документи, стига те да се отнасят по съответните продажби.

 

Фактура от няколко Продажби и/или Кредитни документа

1. За да създадем фактура по няколко документа за продажба, избираме група функции Търговска система || Документи за продажба. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Документ за продажба за въвеждане на данни.

2. Генериране на фактура от продажби — избираме меню Средства, опция Генериране фактура от продажби. Отваря се форма Избор - Редове на документи за продажба. От списъка маркираме желаните продажби и след това бутон Напред. Ако исканите документи не присъстват в списъка, то трябва да направим корекция на филтъра. Формата Филтър - Документи за продажба се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.


Примерен екран

3. Избор — след натискане на бутона Напред, в същата форма системата показва всички редове от избраните документи за продажба. От тук можем да изберем, кои продукти да бъдат генерирани във фактурата. След като маркираме желаните редове натискаме бутон Избор.


Примерен екран

4. Фактура — след натискане на бутон Избор, системата генерира Фактура на базата на зададените критерии и попълва автоматично всички полета. При наличие на еднакви продукти в различните продажби, то системата ги обединява в един с едно общо количество (само ако цените съвпадат).


Примерен екран

5. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Създаване - Свързани документи. Чрез тази форма могат да бъдат извършени следните счетоводни операции: Издаване Счетоводен документ - счетоводно записване за фактурата, Касов бон - счетоводно записване за плащане по фактурата, Изписване на стоки/МЗ - счетоводно записване за изписване на стоките от счетоводния склад. За да работят коректно всички тези осчетоводявания, трябва предварително да бъде настроен сметкоплана и автоматичния осчетоводител.


Примерен екран

6. Генериране на счетоводен документ — ако ще генерираме счетоводно записване за фактурата, маркираме опцията Издаване Счетоводен документ и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа. Фактурата ще бъде осчетоводена автоматично от системата, в зависимост от настройките на автоматичния осчетоводител.

7. Касов бон — ако фактурата бъде платена в брой и пуснем касов бон, то би следвало да генерираме счетоводно записване за плащане по фактурата. За целта трябва предварително да бъде настроен автоматичния осчетоводител.

8. Изписване на стоки/МЗ — ако желаем да изпишем стоката от счетоводния склад, то следва да генерираме счетоводно записване за изписване на стоки по фактурата. За целта трябва предварително да бъде настроен автоматичния осчетоводител.

9. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Фактурата.

10. Печатаме Фактурата, на принципа за Печат на Документи за продажба. За повече информация нека видим Как да отпечатаме Документ за продажба.

11. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

 

Заключение


Издаването на Фактура от няколко продажби е автоматизирано в системата, като за целта след избор на опцията се изисква маркиране на желаните документи. При генериране на фактура по този начин, трябва да се има предвид, че във фактурата ще се генерират само продукти, които нямат връзки с други фактури или количества от продукти, които са частично фактурирани. т.е. продукт на 100% фактуриран, не може да се фактурира отново.

След генериране на фактурата ако бъде направена корекция по редовете й, то тя рефлектира върху връзката със съответната продажба, като за това системата предупреждава. Ако бъдат направени такива корекции, без да се извърши корекция и на връзките, то следствието е не фактурирани продажби или частично фактурирани продажби без системата да може да сигнализира за това.