Наличност на портфейли

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия :

  • Наличност на портфейли към момента

За да проверим наличността на паричните средства по портфейли, избираме група функции Търговска система || Наличност на портфейли. В дясната част на екрана системата визуализира списък с всички настроени каси и банкови сметки, които са активни. Данните показват наличността в отделните портфейли към момента. При по-голям списък за улесняване търсенето на портфейл, може да  използваме бързия филтър в горната част на екрана.


Примерен екран

В колона Средна цена за всяка каса и банкова сметка може да проследим средна стойност на курса за съответната валута. Когато валутата на даден портфейл е BGN, стойността в колоната трябва да е 1.

В колона Количество е посочен брой единици, които са налични от съответната валута и спрямо Средната цена се определя тяхната левова равностойност.

 

Заключение


В справка Наличност на портфейли може да получим информация за текущо салдо на всички каси и банкови сметки, които са активни в системата.
За портфейлите във валута, която е различна от националната(настроената за основна в системата), се следи и среден курс по който количеството валута се остойностява в национална такава.