Настройки за начин на плащане

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Настройка за начин на плащане по подразбиране
  • Настройка за начин на плащане по контрагент

При работа предимно с определен начин на плащане (   В брой, По банков път или друг), може да настроим системата да го предлага по подразбиране в търговските документи. Тази опция работи само при положение, че няма изрична настройка за начин на плащане, въведена през самия контрагент. За целта минаваме през няколко стъпки:

 

Настройка на начин на плащане по подразбиране

1. Навигираме се до меню Средства, опция Настройки.... Отваря се форма Настройки - Dreem. През позицията Контейнер, във втория раздел Търговска система поставяме отметка на Запомняне последен начин на плащане.


Примерен екран

2. Ок — След като сме направили желаната настройка, избираме бутон Ок за потвърждаването ѝ.

3. Плащане — При създаване на нов документ се посочва начинът на плащане, след което системата ще го предлага в последващите документи от същия тип. Следователно начинът на плащане по подразбиране в Покупки може да е различен от този в Продажби.

Настройка за начин на плащане по контрагент

1. Навигираме се до меню Номенклатури || Контрагенти. Отваряме форма за редакция на Контрагент, панел Реквизити, където в група реквизити Основни може да изберем начин на плащане, по който работим с дадения контрагент. При това положение системата винаги ще предлага тази настройка, когато работим с избрания контрагент.


Примерен екран

 

Бележка


  • При създаване на нов документ чрез копиране, системата не се съобразява с настройката за Запомняне последен начин на плащане. Взема се начин на плащане от документа източник.