Работа с баркод скенер в системата

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Работа с баркод скенер

Работата с баркод скенер в системата се осъществява, когато към машината бъде настроен такъв и съответно бъдат въведени баркодове за всеки един продукт. За повече информация нека видим Как да въведем Баркодове.
След въвеждане на баркодове, може да ги използваме като критерий за търсене във всички форми за Избор на Продукт/ Материал.
Нека разгледаме как на практика става това в пример с Документ за продажба:

 

Работа с баркод скенер

1. За да създадем документ за продажба, избираме група функции Търговска система || Документи за продажба. За повече информация нека видим Как да създадем Документ за продажба.
Позиционираме се с мишката върху полето Продукт/Материал в реда за добавяне на нови записи и със скенера маркираме баркода на желания продукт.


Примерен екран

Системата разпознава продукта и го добавя в редовете на документа, вземайки цена по настроената за контрагента ценова листа.
Ако нямаме пълно съвпадение на баркод, системата ще изведе форма за Избор на Продукт/Материал. Същото важи и за случаите, когато няма настроен баркод за даден продукт.


Примерен екран