Как се пазарува с клиентска карта

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Как се пазарува с клиентска карта
  • Плащане с ваучери

 

Клиентски карти

При използване на клиентски карти, картата трябва да съдържа баркод с код на контрагента в системата. За да се различават баркодовете на клиентските карти от баркодовете на продуктите, предварително в Администрация‑>Настройки на Dreem трябва да се настроят Префикс за карти на код на контрагенти и Схема бонус точки за карти – и двете са в група POS.


Примерен екран

Системата автоматично следи продажбите на контрагентите (клиентите) и натрупва бонус точки, който могат да се видят по дати в Dreem в списък Бонус точки на панел Списъци на форма за редакция на контрагент. При продажба системата автоматично ескалира схемата търговски отстъпки на контрагентите спрямо настроената схема бонус точки.

При сканиране на баркод на нова клиентска карта, тя няма да бъде намерена в списъка с контрагенти. От там с клавиш F4 може да се създаде нов контрагент, като номера на картата се прехвърля автоматично в поле за код на контрагента. За повече информация виж Как да създадем контрагент?

 

Плащане с ваучери

Ваучери се издават от търговската система на Dreem, като за целта се създават документи за продажба на аванс на дадения контрагент или на контрагент Клиенти на дребно. В колона Партида се въвеждат номерата на ваучерите, така както ще бъдат извеждани на POS терминалите. С документи за продажба също могат да се зареждат бонуси по клиентски карти, като се купува аванс от клиента, свързан със съответната карта.


Примерен екран

При избор на контрагент с налични неусвоени аванси, системата сигнализира общата стойност на авансите му в област №4. Ако има наличен аванс усвояването става автоматично при извършване на плащане или ръчно с Ctrl+A може да се покаже форма Избор на аванс. От списъка с партиди се избира ваучера или заредения бонус, с който клиентът желае да заплати текущата продажба.

 

Заключение


Работата с клиентски карти е удобна при използването на схеми за бонификации. Всички тези програми за лоялност се настройват предварително в системата Dreem и при продажба през POS системата на клиент с натрупани точки, системата се грижи автоматично да приложи съответната търговска отстъпка и да натрупа съответните точки.

При ползването на ваучери схемата е подобна. Разликата е че във ваучера има вече заредени платежни средства и те се усвояват от продажбата. Ваучерите се зареждат предварително през системата Dreem. При продажба през POS се посочва контрагент на ваучера или ако се ползва служебния (Клиенти на дребно) - партида. По този начин се усвоява аванса или заредената сума във ваучера.