Какво означават знаците в документите

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Знаците в системата

В системата са заложени различни знаци, чиято цел е да привлекат вниманието ни към възможни пропуски или грешки. Те се намират в документите за заявки и продажби и са по-скоро информативни. Тези предупреждения няма да ни спрат да приключим съответния документ, а само сигнализират за евентуален проблем.

 

Какво означават знаците в системата

1. Червен знак с удивителна — червеният знак се появява в колона Количество, когато посоченото количество надвишава разполагаемото. Този знак предупреждава, че в избрания склад няма необходимата наличност от продукта, следователно не е възможно приключване на разходен складов документ.


Примерен екран

2. Син знак с удивителна — синият знак се появява в колона Цена. Той сигнализира, че сме въвели цена, различна от заложената за този продукт в Ценовата листа, приложена в документа. Този знак не оказва влияние върху валидирането на документите.


Примерен екран

3. Бял знак с удивителна — този знак се появява в колона Цена, когато за даден продукт няма настроена цена в приложената Ценова листа. Този знак не влияе върху приключването на документите.


Примерен екран

4. Жълт знак с удивителна — този знак се появява в колона Стойност, когато цената в продажбата е по-ниска от средно претеглената цена в склада и има генериран складов документ. 


Примерен екран