Номенклатури

Версия за печатВерсия за печат
Референтни номенклатури
 
Контрагенти
Номенклатури обикновено свързани с други номенклатури. Мерки, валути, типове контрагенти и продукти, каси, длъжности, типове ценови листи, основания за плащания и др.   Опция за въвеждане на всички юридически и физически лица с които работим. Техните данни, настройки и свързани лица се въвеждат тук, а в документите само избираме желания контрагент.
Продукти и материали
 
Типове документи
Номенклатура за въвеждане на всички продукти, материали, услуги и средства, с които извършваме нашата дейност. Въвеждат техните данни и настройки, а в документите избираме желания продукт.   Служебна номенклатура, съдържаща типовете документи използвани в системата. Тук се съдържат определени кодове и връзки и се администрират само от оторизирани потребители.
Сметкоплан
 
Финансова структура
Сметкоплана по които се работи в счетоводството. По подразбиране системата предлага примерен сметкоплан, които може да бъде променян и актуализиран.   Номенклатура наподобяваща сметкоплана, но използвана за целите на търговската системата. Йерархична структура с групи и направления.
Валутни курсове

 

Ценови листи
Номенклатура за въвеждане на валутни курсове, ако работим с валути.  Ако има въведени автоматично системата пресмята документите на база зададения курс.   Опция за въвеждане на ценови листи. Системата поддържа множество клиентски ценови листи, които могат да бъдат въвеждани и актуализирани от тук.
Потребителски дименсии

 

Търговски отстъпки
Номенклатура за категоризиране на продуктите. Въвеждане на продуктите по избрани категории дава възможност за лесно филтриране на желаната група по справки и филтри.   Въвеждане на схеми с търговски отстъпки. Системата поддържа множество клиентски схеми с търговски отстъпки, които могат да бъдат въвеждани и актуализирани тук.
Запазени количества
 
Центрове за себестойност
Опция за запазване на количество от склада за избран контрагент или документ. Тук могат да бъдат разгледани всички запазени количества.   Номенклатура за създаване и обособяване на центрове за себестойност. Структурата е йерархична и дава възможност за прикачане на склад към всеки център.
Дълготрайни активи
 
Програми за лоялност
Номенклатура за въвеждане и настройки на всички дълготрайни активи. Извършват се настройки на амортизационни норми и планове, подобрения и консервации.   Номенклатура за въвеждане и настройки на програми за лоялност. Въвеждане на данни за типа програма, периода, начина на отчитане и бонификацията.
Маршрути
 
Печат на Ценови листи
Номенклатура за дефиниране на дневни маршрути. Използват се за отпечатване на маршрутен лист, съдържащ стойността на текущата доставка и стари задължения на клиента.   Справка за печат на Ценова листа. Дава възможност да се отпечатват различни видове ценови листи и също така към тях да бъдат прилагани различни Схеми с търговски отстъпки.
Печат на етикети
 
Достигнати мин/макс количества по складове
Справка за печат на етикети. След предварителни настройки на продуктите и ценовите листи, системата дава възможност за печат на малки и големи етикети.   Справка за достигнати минимални и максимални количества по складовете. Справката работи крос складове и визуализира продадено количество за избран период.
Справка върху запазените количества
 
 
Справката дава възможност за преглед на запазените количества по складове, контрагенти и продукти.