Как да създадем Контрагент

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Създаване на контрагенти

Всички клиенти, доставчици, юридически и физически лица, консигнатори, дистрибутори, складове и т.н. се наричат Контрагенти в системата. Те биват разделяни на типове контрагенти, които се въвеждат предварително от Номенклатури || Референтни номенклатури || Типове контрагенти. Ето един бърз начин за въвеждане на контрагент.

 

Как да създадем контрагент

1. За да създадем нов Контрагент, избираме група функции Номенклатури || Контрагенти. Десен щрак с мишката върху списъка с контрагенти, избираме Нов контрагент.... Отваря се празна форма Контрагент за въвеждане на данни.

 


Примерен екран

2. Наименование — в полето записваме желаното име на контрагента.

3. Адрес — в полето записваме адреса на контрагента.

4. ДДС. No — ДДС номер. Записваме ДДС номера на контрагента. Задължителен реквизит само в случаите, когато контрагентът е данъчно регистриран.

5. Ид. No — Идентификационен номер. Записваме идентификационния номер (булстат) на контрагента.

6. Персона — Персона. В списъка на най-горния ред записваме името на персоната, която е материално отговорно лице.

7. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва контрагента и излиза от формата.

Ако контрагентът е регистриран по ДДС, въвеждаме само ДДС номера и натискаме бутона след него. По този начин се обръщаме към сайт на ЕК и импортираме от него данните за юридическото лице.

Примерен екран

 

Това са основните реквизити, които системата изисква за въвеждане на нов контрагент. Разбира се има и други допълнителни настройки, които ще разгледаме в следващите статии.

 

Бележка


  • Контрагент може да бъде въведен и без Ид. No, но при опит да бъде издадена Фактура за продажба или въведена Фактура за покупка, системата ще изисква тези данни.