Автоматично пресмятане на единична цена при покупка

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Автоматично пресмятане на единична цена при покупка

Често когато получаваме фактура за покупка, отпечатаните единични цени са "отрязани" до втория знак. Това затруднява въвеждането на покупката, тъй като трябва за всеки ред да пресмятаме точната цена, с цел стойността на реда да е коректна и съответно стойността на документа да съвпадне. В тези случаи имаме вграден калкулатор, който може автоматично да калкулира единичната цена без ДДС, като въведем стойността на реда без ДДС.

 

Как да въведем стойността на реда без ДДС

Позиционираме се върху колона Ст-ст валута, където въвеждаме обща стойност за продукта. Спрямо въведеното количество на реда системата ще изчисли единична цена за продукта.

Ако колоната Ст-ст валута не се вижда в списъка, то тя трябва да бъде показана през Контекстно меню || Изглед на списък.


Примерен екран

 

Заключение


Чрез този вграден калкулатор можем да въведем всеки документ за покупка в системата, независимо до кой знак е отпечатан. При използване този модел за въвеждане на получена фактура за покупка, то тя винаги ще се равни до стотинка с отпечатъка.