Маркиране на записи в списъци

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Маркиране на записи

Когато трябва да маркираме отделни записи в списък, имаме няколко варианта за това. Освен стандартните комбинации на клавиши Ctrl или Shift + маркиране на редове, в системата има и друг удобен вариант за това. Той е особено подходящ, когато трябва да се маркират непоследователни записи в голям по обем списък.

 

Как да маркираме непоследователни записи в списък

За да маркираме непоследователни записи в един списък, трябва да се позиционираме на първия желан ред и да натиснем еднократно клавиша за интервал (Space). Редът се оцветява в розово.


Примерен екран

По този начин записът остава перманентно маркиран. След това се придвижваме до следващия и така може да маркираме неограничен брой записи, без да има значение тяхната последователност. Същевременно може да променяме критериите за търсене в бързия филтър, а маркираните до момента редове остават такива.
За премахване на маркировката от даден ред, трябва отново да се позиционираме върху него и да натиснем клавиша за интервал (Space).
След като сме маркирали всички желани записи, натискаме бутон Избор и системата въвежда посочените редове в документа и автоматично сваля маркировката от тях.