Гаранционни карти

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Гаранционни карти

Гаранционните карти са част от търговската система е се използват при покупки и продажби за следене на гаранцията на продуктите по серийни номера. Гаранционните карти биват два типа: ГКДост - Гаранционна карта от доставчик и ГККл - Гаранционна карта за клиент. Тези документи могат да бъдат въвеждани както ръчно, така чрез автоматична генерация при валидиране на Покупки и Продажби. За целта трябва предварително да бъдат настроени гаранционните срокове на продукти през номенклатури. При покупка продуктите трябва да бъдат въвеждани със серийни номера, като по този начин в склада наличностите също се водят по серийни номера. Така заведени продуктите ни дават възможност при продажба просто да изберем съответния наличен вече в склада сериен номер и да продадем стоката, като издадем Гаранционна карта.