Как да въведем Запазени количества в склада без връзка с документ

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Запазване на количества в склад без връзка с документ

За системата запазените количества на стоки са налични в съответния склад, но остават неразполагаеми, т.е. не могат да бъдат изписани. За запазване на стоки има няколко варианта:

  • Автоматично запазване на количества при създаване на продажба;
  • Автоматично запазване на количества при въвеждане на заявка от клиент;
  • Запазване на количества без връзка с документ;

В примера ще разгледаме запазване на количества без връзка с документи.

 

Запазване на количества в склад

1. За да въведем Запазени количества, избираме група функции Номенклатури || Запазени количества. В дясната част на екрана системата визуализира списък с всички запазени количества.


Примерен екран

2. На реда за добавяне на нови записи, най-отгоре на списъка, избираме бутона с трите точки в полето Продукт, за да въведем желания продукт.

3. Склад — от опционалното меню в колона Склад избираме склада, в който ще запазим продукта.

4. Контрагент в това поле избираме бутона с трите точки, за да въведем Контрагент, за когото ще запазим стоката.

5. Количество в колоната се посочва желаното за запазване количество от съответния продукт.

6. Свързан документ — данните в тази колона се обзавеждат автоматично, когато количествата са резервирани при приключването на документ за заявка или продажба. Когато се резервират продукти ръчно, най-често остават без свързан документ.

7. Запис от лентата с инструменти.

 

Заключение


След запазването на количества в даден склад, тези продукти вече не са свободно разполагаеми за системата. Те са резервирани за избран контрагент и се освобождават автоматично с приключването на търговски документ в системата или ръчно с изтриване на реда/редовете. Системата позволява корекция на всички данни от колоните в жълт цвят.