Как да издадем фактура

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Как да издадем фактура през POS системата

Освен стандартни фискални бонове тип касови бележки за крайни клиенти физически лица, системата позволява отпечатване на фактури тип „бензиностанция” като вид фискални бонове. Самата фактура се въвежда на принципа на въвеждане на касова бележка, като разлика е че трябва да се промени типа на документа и да се избере Контрагент. За целта се използва клавиш F3 за промяна типа на документа на фактура. Следва да се избере контрагент, на който се издава фактурата. Най-лесно търсенето във форма Избор на контрагент става по идентификационен номер (БУЛСТАТ) или код на контрагента.


Примерен екран

Самата фактура се въвежда на принципа на въвеждане на касова бележка, като единствената разлика е че трябва да се промени типа на документа и да се избере Контрагент.

Контрагента може да бъде избран/сменен по всяко време на въвеждане на продажбата, но преди извършване на плащането. Ако контрагента липсва в списъка в контрагенти, POS системата да възможност за въвеждане нов контрагент. За повече информация виж Как да създадем контрагент през POS?

 

Заключение


Принципа на издаване на фактури през Dreem POS е същия като на издаване на стандартна касова бележка. Единствено промяната на тип документ и избор контрагент различават двете операции. Важно е да се знае, че за издаване на фактура, POS системата трябва да е в on-line режим на работа, за да има връзка с back-office системата Dreem.

Трябва да се има предвид, че не всички фискални устройства поддържат издаване на фискални фактури. В такива случаи, може да се направи стандартна продажба с фискален бон на контрагент и след това през back-office системата Dreem да се издаде Фактура.