Копиране на редове в документ

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Копиране на редове в документ

В системата е реализирано многоредово копиране, както на данни от Excel в Dreem, така и между документи в Dreem.
След копирането на данните, те могат да бъдат коригирани преди въвеждането им в документа. Данните, които могат да бъдат копирани са Продукт, количество, мярка и цена.

 

Копиране на редове в различни документи

1. Копиране - първата стъпка е да маркираме и копираме желаните данни (клавишна комбинация Ctrl+C или с десен бутон на мишката и Копирай). Както вече споменахме, това може да стане от друг документ в системата или от външен файл(Excel).

2. Поставяне - позиционираме се в поле Продукт/ Материал в реда за добавяне на нови записи и натискаме клавишна комбинация Ctrl+V или с десен бутон на мишката и Постави. Показва се форма Преглед - Поставяне в списък, където е добре да обърнем внимание на коректността на данните. Системата се опитва за разпознае копираните данни и да ги постави в съответната колона. Системата ни дава възможност да направим корекция на записите, преди да ги въведем в документа.


Примерен екран

3. Ок - с използването на бутон Ок потвърждаваме добавянето на данните в редовете на документа.


Примерен екран

4. Работа с документа - Продължаваме работата с документа.