Смяна на парола

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Смяна на парола

За да променим парола на текущ потребител, минаваме през следните стъпки:

1. За да променим настроената парола, избираме група функции Администрация || Смяна на парола, при което се отваря форма Потребителска парола. В поле Стара парола въвеждаме текущата парола, след което въвеждаме нова парола и я потвърждаваме в съответните полета.


Примерен екран

2. Ок — За да потвърдим направените промени, избираме бутон Ок. При успешна смяна на парола системата извежда следното съобщение:


Примерен екран

3. Ок — Отново потвърждаваме с бутон Ок. При следващо влизане в системата е валидна нововъведената парола.