Количество по подразбиране при добавяне на нов ред

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Количество по подразбиране при добавяне на нов ред

При работа предимно с едно и също количество, може да настроим системата да го предлага по подразбиране при добавяне на нов ред в търговски документ. Първоначалната настройка е Количество по подразбиране да бъде 0. Ако желаем да променим това, можем да извършим настройка

 

Как да извършим настройка за количество по подразбиране

Навигираме се до меню Средства, опция Настройки.... Отваря се форма Настройки - Dreem. През позицията Контейнер, във втория раздел Търговска система посочваме желаното количество в полето срещу Количество по подразбиране.


Примерен екран

След като сме направили желаната настройка, избираме бутон Ок за потвърждаването ѝ.