Как да редактираме приключен документ

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Редакция на приключен документ за продажба

Често заради пропуск или грешка се налага корекция на вече валидиран в системата документ. За да коригираме неточностите, трябва да върнем документа в редакция. Основното правило в тези случаи е да запазим коректни връзките със свързаните документи.
Причините един документ да се редактира могат да бъдат различни. Нека разгледаме една от тях:


Пример
Имаме въведена Продажба, за която стоката е изписана с РСД.
В Документ за продажба сме посочили търговска отстъпка от 3% за всички продукти.

В последствие забелязваме пропуск за един от продуктите 15 Продукт.


 

 

Редакция на приключен документ

1. Редакция - за да коригираме каквото и да било във валидиран документ, трябва да променим неговото състояние. За целта използваме бутон Редакция, намиращ се в лентата с инструменти в горната част на формата.


Примерен екран

2. Връзки с документи - преди да направим промени в Документа за продажба, трябва да проверим какви свързани документи има. Затова се навигираме до панел Връзки с документи. В нашия случай имаме единствено складов документ, с който стоката е изписана от склада. Ако желаем да го прегледаме,  с десен бутон на мишката избираме Отваряне свързан документ.


Примерен екран

Тъй като корекцията, която трябва да направим, не засяга количествата стоки, отпада нуждата от редакция на свързания документ и връзките. Промяната в единичната цена на продукта при продажба не влияе върху средната му цена. Последната се определя от прихода за съответния склад. Следователно трябва да редактираме единствено записите в Продажбата.

3. Документ за продажба — отново се навигираме до първия панел Документ, където ще въведем пропуснатия процент отстъпка. След направените промени системата преизчислява стойността на документа.


Примерен екран

4. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. За тази продажба стоката е изписана от склад, затова не генерираме складов документ. Чрез тази форма може да генерираме други свързани документи. За повече информация нека видим Как да създадем Документ за продажба.

5. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Документа за продажба.

6. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти, който записва документа и излиза от формата.

 

Бележка


Ако към продажбата има свързани други документи, върху които направената корекция би имала отражение, трябва да извършим същите корекции и върху тях. Например: ако имаме издадена фактура, трябва да направим промените и в нея, за да съвпадне стойността на продажбата с тази на фактурата. В противен случай ще сме продали нещо, което сме фактурирали на по-висока или по-ниска цена (в зависимост от корекцията). Ако нямаме възможност за корекция на фактурата, трябва да издадем Кредитно или Дебитно известие за разликата (пак според корекцията).