Как да създадем Дебитен документ/Дебитно известие за количество

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Създаване на Дебитен документ за количество
  • Генериране на свързани документи
  • Дебитно известие за количество

Дебитният документ е търговски документ, който е аналог на продажбата, а Дебитното известие е данъчен документ, аналог на Фактурата. За създаването на Дебитен документ системата изисква наличието на документ за Продажба, а за създаването на Дебитно известиеФактура. Дебитен документ/Дебитно известие се издава за увеличаване на количество стока или за увеличаване на цена и поради тази причина винаги изисква връзка с Продажба/Фактура. Дебитен документ/Дебитно известие може да бъде автоматично генерирано от системата. В примера по-долу ще покажем следния случай: Трябва да издадем Дебитен документ за увеличаване количеството на стока по Продажба и Дебитно известие за същото по Фактура, свързана с тази продажба.

 

Създаване на Дебитен Документ за количество

1. За да създадем Дебитен документ към продажба, избираме група функции Търговска система || Документи за продажба. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Документ за продажба за въвеждане на данни.

2. Генериране на дебитен документ/известие — избираме меню Средства, опция Генериране на кредитен документ/известие. Отваря се форма Избор - Редове на документи за продажба. От списъка маркираме желаната продажба и след това бутон Напред. Ако исканият документ не присъстват в списъка, трябва да направим корекция на филтъра. Формата Филтър - Документи за продажба се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.


Примерен екран

3. Избор — след натискане на бутона Напред, в същата форма системата показва всички редове от избрания документ за продажба. От тук може да изберем кои продукти да бъдат генерирани в дебитния документ. След като маркираме желаните редове, натискаме бутон Избор.

4. Дебитен документ — след натискане на бутон Избор системата генерира документ на базата на зададените критерии и попълва автоматично всички полета. Променяме опцията Документ тип на Дебитен документ за продажба и избираме Тип известие – Корекция на количества.


Примерен екран

5. Количество — в колона Количество системата предлага по подразбиране количестото от продажбата. Променяме данните ръчно, като въвеждаме желаното количеството.

6. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи.

 

Генериране на свързани документи

Чрез тази форма могат да бъдат генерирани автоматично всички останали документи: Складов документ, Документ за плащане, Дебитно известие и съответно счетоводните им аналози.


Примерен екран

7. Генериране на Складови документи:
   -   Ако стоката се издължава от склада, трябва да маркираме опцията Изписване от... (Склад по подразбиране) и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа. В този случай системата ще генерира Разходен складов документ.
   -   Ако стоката няма да се изписва, опцията Изписване от... (Склад по подразбиране) остава немаркирана.

8. Генериране на Касов ордер:
    -   Ако ще имаме плащане в брой, то следва да маркираме опцията Плащане в... (Каса по подразбиране), опцията Плащане, както и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа. При избрана опция Плащане, системата генерира Приходен касов ордер.
    -   Ако имаме плащане по банков път, опцията Плащане в... (Каса по подразбиране) остава немаркирана.

 

Издаване на Дебитно известие

9. Издаване Дебитно известие за продажба - за да генерираме Дебитно известие по този дебитен документ, маркираме опцията Издаване Дебитно известие за продажба и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.
    -   Към това Дебитно известие може да генерираме счетоводно записване в Счетоводната система. За целта маркираме опцията Счетоводно записване.
    -   Ако сме избрали Плащане по този Дебитно документ, би трябвало да генерираме и счетоводно записване за плащане през каса към това дебитно известие. За целта маркираме опция Касов бон.

10. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Дебитния документ.

11. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.