Документи за заявка

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Какво представляват Документите за заявки
  • Свързани документи

Документите за заявка са част от търговската система и се отразяват с цел прогнозиране и планиране на наличности и доставки. Заявките са два типа Заявки от клиенти и Заявка към доставчици. И двата типа се въвеждат в системата като се отразява, дата на заявка, дата и място на доставка, минимални количества, описание на транспорта и др. По този начин могат да бъдат проследявани самите доставки, срокове и коректните количества.

Документите за заявки са предшестващи документи на сделката и не формират задължения. Удобно е, че след въвеждането им, системата дава възможност за генериране на Покупка или Продажба, като по този начин прехвърля цялата информация в документа, носител на сделката.

При изпълнението на дадена заявка е нужно само да се генерира съответно покупка или продажба, а от там след корекция ако има такава се работи спрямо бизнес модела на организацията. Чрез справката Проследяване на заявки може да се следи за коректността на изпълнение, а през Прогнозен марж по заявки, може да се изведе информация за прогнозна маржна печалба за избран бъдещ период.