Инсталиране на Dreem Personal

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Как да инсталирате Dreem Personal

За да инсталирате системата Dreem Personal e необходимо да изтеглите пакетираната дистрибуция от нашата download страница, след което да стартирате изпълнимия файл на дистрибуцията DreemPrs15.exe.

Инсталацията поддържа следните версии на операционната система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Ако използвате версия на операционната система, която не се поддържа, инсталацията ще предупреди и ще откаже да модифицира системата.

 

Инсталацията изисква системата да има предварително инсталиран Internet Explorer версия 5.0 или по-нова. В противен случай инсталацията ще предупреди и ще откаже да модифицира системата. Проверете версията на Internet Explorer в диалога About Internet Explorer, който се показва от менюто Help->About на стартиран Internet Explorer. Можете да изтеглите последна версия на Internet Explorer от сайта на Microsoft.

Инсталацията изисква да бъде стартирана от потребител с административни права, за да конфигурира системни компоненти на Windows успешно. В противен случай инсталацията ще предупреди и ще откаже да модифицира системата.

Инсталацията изисква около 100MB свободно място, за да копира изпълнимите файловете на Dreem Personal. В противен случай инсталацията ще предупреди и ще откаже да модифицира системата.

След като потвърдите с бутона Yes желанието си да инсталирате системата, започва разпакетиране на файловете на дистрибуцията.


1. Диалог Добре дошли

Системата се подготвя за инсталация и показва помощник за инсталация на Dreem Personal. Тук се прави проверка за версия на операционната система и проверка за версия на Internet Explorer. Ако текущият потребител няма административни права на системата, инсталацията се прекъсва

За да прекъснете инсталацията по всяко време може да натиснете бутона Отказ.

За да преминете към преглед на Лицензионното споразумение натиснете бутона Напред.


2. Диалог Лицензионно споразумение.

За да продължите инсталацията трябва да изразите съгласието си с условията в него. Поставянето на отметка в кутията пред текста Съгласен съм с условията на Лицензионното споразумение потвърждава вашето съгласие и има силата на подпис под Лицензионното споразумение. С това Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с условията на споразумението.

Ако не сте съгласни с условията на Лицензионното споразумение, моля натиснете бутона Отказ, за да прекъснете инсталацията и се свържете с представител на Unicontsoft за уточняване на условията.

За да въведете настройки на инсталацията натиснете бутона Напред.


3. Диалог Настройки на инсталация

Тук има възможност да изберете кои преки пътища до Dreem Personal да бъдат създадени по време на инсталацията. По подразбиране са избрани Пряк път на работния плот и Пряк път в Quick Launch.

В Папка за инсталация посочете папката, в която желаете да се копират файловете на Dreem Personal. Използвайте бутона Избор, за да покажете Диалог за избор на папка, от където можете да изберете съществуваща или създадете нова папка на локалните устройства на системата.

Изберете папка за инсталация, която се намира на устройство, на което има достатъчно свободно място. Имайте предвид, че за част от системните компоненти е необходимо свободно място на устройството, на което е инсталирана операционната система, без значения на кое устройство се намира папката за инсталация.

По подразбиране инсталацията предлага за папка за инсталация \Program Files\Dreem Personal 1.5 на устройството, на което е инсталирана операционната система.

След извършване на настройките по инсталирането натиснете бутона Напред.


4. Диалог Настройки на база данни

Този диалог ще се появи само в случаите, когато е съществувала предходна инсталация на Dreem Personal. В този случай трябва да укажете на системата коя база с данни желаете да ползвате: Съществуваща (Стара) или Празна (Нова).

По подразбиране инсталацията предлага да актуализира съществуващата база данни с последните допълнения и промени.

За да преминете към стартиране на инсталацията натиснете бутона Напред.


5. Диалог Стартиране на инсталация

Помощникът показва, че е събрал достатъчно информация и е готов да започне инсталацията.

За да стартирате инсталацията натиснете бутона Напред.


6. Диалог Инсталиране на Dreem Personal 1.5

По време на процеса на инсталация се копират файлове, записват се стойности в системния регистър, инсталират се системни компоненти, извършват се настройки на сървър и базата с данни на Dreem Personal. Цялата процедура може да отнеме няколко минути, през които инсталацията показва текуща операция и текущ прогрес.

По всяко време може да прекъснете инсталацията, използвайки бутон Отказ.


7. Диалог Успешно приключване

След приключване на копиране на инсталацията, помощникът извежда опция за стартиране на Dreem Personal. Ако е необходимо да се рестартира системата, инсталацията ще предложи да направи това, след като натиснете бутон Изход.

За да приключите инсталацията и стартирате Dreem Personal натиснете бутон Изход.


8. Икона на Dreem Personal

След приключване на инсталацията, може да стартирате Dreem Personal като използвате икони на Dreem Personal на Работния плот и в Quick Launch или използвайки пряк път от меню Старт->Програми (Start->Programs) в подпапка Dreem Personal 1.5.

Създаването на преки пътища на Работния плот и Quick Launch зависи от опциите, които са били избрани в диалог Настройки на инсталация.