Бърз филтър и настройки на начина на търсене

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Използване на бързия филтър
  • Настройки за начин на търсене

В процес на работа списъците с номенклатури и документи в системата увеличават своя обем. С цел да спестим време и усилия, може да използваме Бърз филтър, чрез който съкращаваме списъка.
Този филтър има различни реквизити в списъците с номенклатури и в тези с документи. Позволява търсене по един или няколко критерия.

 

Използване на бързия филтър

Бързият филтър в списък Продукти и материали съдържа полета Име, Категория, Тип, Склад, Ценова листа, Мярка, Валута, Схема с търговска отстъпка и бутон Неактивни.
Ако например търсеният от нас продукт е: Продукт А, 1 Категория, тип Стоки, Склад 1, то филтъра би изглеждал така:


Примерен екран

При записване на първите няколко букви от търсения продукт, системата редуцира списъка и в него остават само продуктите започващи с въведените букви, но не винаги това е достатъчно.

За ефективно използване на бързия филтър е необходимо предварително да оптимизираме начина на търсене.
Нека разгледаме няколко настройки, които биха улеснили работата ни.

 

Настройки за начин на търсене

1. Навигираме се до меню Средства, опция Настройки... Отваря се форма Настройки - Dreem. През позицията Контроли || Бърз филтър,  можем да извършим настройки за работа на Бързия филтър.


Примерен екран

2. Бърз филтър:
   -   По 'Име' търси съвпадение навсякъде - тази настройка се използва, когато желаем системата да търси съвпадение във всички части на името.
   -   По 'Име' търси и в 'Код' - търси съвпадение по зададено Име и в кодовете на номенклатурите, т.е. можем да търсим и по код.
   -   Попълване на падащи списъци за бързо търсене - попълва падащите списъци в бързия филтър.
   -   Търсене по пълно име на категория - търси по категория само е написано пълното име на категорията.
   -   Търсене само по тип 'Група' - ако поставим отметка на тази опция, в бързия филтър ще е видим единствено списъка с категории, спадащи към тип 'Група'(основната категория продукти).

3. Ок — След като сме направили желаните настройки, избираме бутон Ок за потвърждаването им.