Как да издадем сторно бележка за върната стока

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия ще научим:

  • Връщане на стока по бележка
  • Бързо връщане по стока

При връщане на стока или рекламация на стока от системата могат да се издават сторно бележки. В повечето случаи тези бележки се пишат на ръка от кочан, но въпреки това тази стока трябва да се върне в системата. По този начин тя се заприхождава в склада на киоската или магазина отново и наличността е вярна.

 

Връщане по бележка

С клавиш Num /се отваря форма Функции.


Примерен екран

На първа стъпка избираме промяна Тип документ, а на втора Кредитен документ. Показва се форма Избор на документ, от където можем да търсим продажбата по номер на касова бележка. Ако продажбата липсва, с клавиш F4 можем да извършим търсене в базата на Dreem по същия номер на касова бележка.


Примерен екран

След като изберем касовата бележка с клавиш Enter, на втора стъпка избираме стоките, за които ще създаваме сторно документ. Можем да изберем няколко реда със задържане на клавиш Ctrl и щракване с мишката. Използваме Ctrl+A, за да изберем всички редове на документа.

Въвеждаме сума за плащане по сторно документа с отрицателен знак.

Ако ще пишем сторно бележка от кочан, то можем да изключим печата на касовата бележка през Функции || Други функции || Изключване печат касова бележка.

 

Бързо връщане по стока

Бързо създаване на сторно бележка става като на новия ред се въведе отрицателно количество. Например въвеждаме -1 на новия ред и сканираме баркод или въвеждаме -1*1201 и потвърждаваме с клавиш Num + или Enter. Системата показва форма Избор на документ с продажбите, които съдържат маркираната стока и при избор създава сторно документ към нея.

За добавяне на други върнати стоки се използва клавиш Num +, като могат да се избират само стоки от редовете на избраната продажба.

 

Заключение


Като заключение можем да кажем, че при връщане на стока през системата, трябва винаги да я свързваме с продажбата. По този начин системата създава Кредитен документ за върната стока в back-office системата и го свързва с Продажбата.

Ако имаме замяна на стока, то принципа е същия. Връщаме старата стока по гореописания начин, а новата я продава чрез стандартно продажба. По този начин няма значение дали стойността на стоките е еднаква или различна.