Актуализация на Dreem Personal

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Актуализиране база данни на Dreem Personal

За да бъдете сигурни, че ще актуализирате вашата система, трябва да сравните Версия(Реализация) от системата с тази от нашата download страница.

Версия(Реализация) се намира в Dreem Personal, меню Помощ, опция Относно. Системата извежда форма, в която е изписана съответната Версия(Реализация).

За да актуализирате системата Dreem Personal е необходимо да изтеглите по-нова пакетирана дистрибуция от нашата download страница.

Строго Ви препоръчваме да направите архив на базата данни, преди да стартирате изпълнимия файл DreemPrs15.exe.

Актуализацията изисква да бъде стартирана от потребител с административни права, за да конфигурира системни компоненти на Windows успешно. В противен случай актуализацията ще предупреди и ще откаже да модифицира системата.

Актуализацията изисква около 100MB свободно място, за да копира изпълнимите файловете на Dreem Personal. В противен случай инсталацията ще предупреди и ще откаже да модифицира системата.

След като потвърдите с бутона Yes желанието си да инсталирате системата, започва разпакетиране на файловете на дистрибуцията.


1. Диалог Добре дошли

Системата се подготвя за инсталация и показва помощник за инсталация на Dreem Personal. Тук се прави проверка за версия на операционната система, версия на Internet Explorer и проверка за предходна инсталация на Dreem Personal. При откриване на предходна варсия системата автоматично преминава към актуализацията ѝ. За да продължите, натиснете бутон Напред.


2. Диалог Инсталиране на Dreem Personal 1.5

По време на процеса на инсталация се копират файлове, записват се стойности в системния регистър, инсталират се системни компоненти, извършват се настройки на сървър и базата с данни на Dreem Personal. Цялата процедура може да отнеме няколко минути, през които инсталацията показва текуща операция и текущ прогрес.

По всяко време може да прекъснете инсталацията, използвайки бутон Отказ.


3. Диалог Успешно приключване

След приключване на инсталацията, помощникът извежда опция за стартиране на Dreem Personal. Ако е необходимо да се рестартира системата, инсталацията ще предложи да направи това, след като натиснете бутон Изход.

За да приключите инсталацията и стартирате Dreem Personal натиснете бутон Изход.


4. Икона на Dreem Personal

След приключване на инсталацията, може да стартирате Dreem Personal като използвате икони на Dreem Personal на Работния плот и в Quick Launch или използвайки пряк път от меню Старт->Програми (Start->Programs) в подпапка Dreem Personal 1.5.

Създаването на преки пътища на Работния плот и Quick Launch зависи от опциите, които са били избрани в диалог Настройки на инсталация.