Как да съзадем контрагент през POS

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Как да създадем контрагент през POS системата

През POS системата могат да бъдат създавани нови контрагенти. Това се налага, когато желаем да изберем контрагент за дадената продажба или фактура, но не го намираме в списъка.


Примерен екран

Ако контрагентът не е намерен в списъка с контрагенти, с клавиш F4 се избира бутон Нов за въвеждане на нов контрагент. Идентификационния номер автоматично се попълва от номера, който последно е бил търсен в списъка с контрагенти. Въвеждат се задължителните реквизити на контрагента и формата се потвърждава с Enter или бутона Ok.

Новият контрагент се избира за титуляр на документа автоматично.

 

Заключение


Въвеждането на контрагенти през POS системата се налага много рядко. При първоначално сканиране на клиентска карта или при опит за издаване на фактура, ако желания контрагент не е намерен в списъка, то трябва да се въведе. След като се въведе контрагент през POS системата, той се прехвърля автоматично в back-office системата Dreem.