Вграден калкулатор във формите

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Вграден калкулатор

За различните документи в системата има вграден калкулатор в колоните с числова стойност. Тоест може да извършваме основните математически операции(събиране, изваждане, умножение и деление) на желания ред в съответната колона. Най-често използваните колони са Количество и Цена.

 

Как да използваме вградения калкулатор

Ще дадем два примера за използване на вградения калкулатор, с цел по-голяма яснота.


Пример 1
В Документ за продажба, към количество от 12 броя на маркирания продукт ще добавим още 7.


Позиционираме се в клетката с Количество за избрания продукт и след заложеното количество 12 въвеждаме знак за събиране и числото, с което ще увеличаваме количеството. С бутон Enter потвърждаваме действието. Системата преизчислява общата стойност на документа спрямо промененото количество.


Примерен екран


Пример 2
В Документ за продажба, ще увеличим цената с 25%, или ще умножим цената с ДДС на избрания продукт по 0.25.


Позиционираме се в клетката с Цена с ДДС за избрания продукт и след като маркираме старата цена, въвеждаме знака "въпросителен" и умножаваме по съответното число - ?*0.25. При така зададена формула, системата ще вземе старата цена и ще я умножи с 0.25. С бутон Enter потвърждаваме действието. Системата преизчислява новата цена и съответно общата стойност на документа.


Примерен екран

 

Заключение


Вграденият калкулатор е удобен за редактиране на стойности на реда с формули. Това е бързо и ефикасно средство, спестяващо време и даващо възможност на потребителя бързо да преизчислява всички стойностни колони във формите. Другото удобно средство е, че така въведената формула може да се размножи по колоната, чрез задържане на Ctrl+Shift+стрелка.