Банкови документи

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Банкови документи

Банковите документи са част от търговската системата и обслужват разплащанията по банков път, като се отразяват се ежедневно по банкови извлечения. С цел аналитично водене на вземанията и задълженията, всяко плащане се свързва по съответния документ. Банковото извлечение се свързва едновременно и с търговския документ и с фактурата, като за системата няма значение откъде се прави връзката. Банковите излечения се осчетоводяват на база предварително зададени критерии и ако бъдат въвеждани аналитично, то тази аналитичност се пренася и в счетоводството.