Копиране на документ

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Копиране на документ

Често се налага създаването на документ, идентичен по съдържание с вече въведен в системата такъв. В тези случаи е най-удобно за нас е да създадем новия документ чрез копиране. В следващия пример ще разгледаме как може да копираме Документ за продажба.

 

Как да копираме документ

1. Отваряме документа за продажба, който ще копираме и се навигираме до меню Документ || Копиране документ.


Примерен екран

Системата създава нов документ, имащ същото съдържание като документа източник.

Новият документ за продажба остава в редакция, докато не го валидираме чрез Приключване. За повече информация нека видим Как да създадем Документ за продажба.

 

Заключение


Чрез тази функционалност можем да копираме всеки документ в системата. Това в много случай спестява време и се използва често при получаване или издаване на регулярни идентични покупки, продажби или фактури.