Какво съдържа основния екран

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия ще научим:

  • Какво съдържа основния екран на Dreem POS
  • Цветове на основния екран на Dreem POS

След като се оторизираме пред POS системата се отваря основния екран. Този основен екран извежда цялата необходима информация на оператора както за текущата операция, така и за предходните такива. Екрана е разделен на няколко области, носещи различна информация и описани по-надолу.

Цвета на фона на основния екран е типизиран, спрямо типа документ, който издава POS системата. По този начин потребителя трудно би объркал операцията, която трябва да извърши. По подразбиране типа документ е Продажба и фона на екрана е сив.


Примерен екран

Области на основния екран

 

1 - Тип документ

Област №1 съдържа информация и показва типа документ, който се обработва в текущата операция. По подразбиране всеки нов документ в POS системата винаги се предлага като тип Продажба.

2 - Информация за клиента

Област №2 съдържа информация за последната маркирана стока, както и обща стойност на продажбата до момента. Ако сме в режим за тестване на цени, в тази област на първия ред можете да видите наименованието и цената на тестваната стока.

3 - Преглед на бележка

Област №3 съдържа информация за всички маркирани до момента стоки с техните наименования, цени, количества и отстъпки. С червен фон се отбелязват редовете на стоки в промоция. При наложена търговска отстъпка тя се изписва като процент в скоби след цената. Например 13.50 (-10%) означава цена 13.50 лв. с 10% отстъпка. При въвеждане на количество различно от една бройка, то се изписва преди цената, а общата стойност се показва на следващия ред. Например 2.000 x 13.50 (-10%) и на следващия ред 24.30 означава 2 бройки на цена 13.50 лв. с 10% отстъпка на обща стойност 24.30 лв.

Област №3 съдържа под списъка от стоки един специален ред, който е маркиран със син фон ако е избран или с жълт фон ако не е избран. Той се нарича нов ред и служи за въвеждане на количества, суми или търсене по име на стока.

4 - Информационна област

Област №4 съдържа помощна информация за бързи команди на системата. Тази област съдържа информация за избран контрагент (клиент), на когото се издава фактура или се реализира продажба с клиентска карта. Информацията включва тип документ, състояние на документ, контрагент, свързана продажба (при сторно бележка), номер на бележка, код на транзакция (при плащане с карта). За избрания контрагент показва име на контрагент, идентификационен номер, МОЛ, адрес, схема търговски отстъпки, аванс за усвояване.

5 - Тотали за оператора

Област №5 указва на оператора общата стойност на документа, платената сума и очакваното ресто. В платена сума също така се сигнализира смесено плащане от вида AA + BB, където AA е сума платена с карта, а BB сума платена в брой.

6 - Бутони

В област №6 се намират бутоните за извършване на основни действия в системата. За да се активират може да се използва мишка или бързи клавиши. Клавиш Enter показва форма Плащане, а клавиш Num / (от цифровата клавиатура) показва форма Функции.

7 - Системна информация

Област №7 съдържа информация за състоянието на POS системата: брой редове на документа, описание и метод на операцията, която протича, свързаност към базата данни, продължителност на последната операция, име на оторизиран оператор, час и дата.

 

Цвят на фона на основния екран

Цветът на фона на основния екран показва различните типове документи, които се обработват.

  • сив – продажба на краен клиент (без избор на контрагент)
  • син – продажба с клиентска карта (с избор на контрагент)
  • зелен – издаване на фактура
  • червен – сторно бележка

При промяна на типа документ автоматично се сменя и цвета на фона на основния екран.

 

Заключение


Ако трябва да обобщим, можем да кажем че основния екран е носител на цялата необходима информация на оператора и е разделен на няколко области, а цвета на фона на основния екран зависи от типа документ, който се обработва.