Справки в POS

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Отчет на оператор (F6)
  • X отчет (F8)
  • Z отчет (F9)

POS системата поддържа всички видове отчети, които са вградени във фискалното устройство, както и някои потребителски справки. Допълнително в Dreem съществуват множество справки за контрол и управление на бизнес процесите, които третират документите въведени от терминалите.

 

Отчет на оператор (F6)

За текущия потребител показва обороти по видове плащания и типове документи. Удобна при работа на смени за отчитане на операторите между смените.


Примерен екран

 

X отчет (F8)

Стандартен дневен отчет на фискално устройство без нулиране.


Примерен екран

 

Z отчет (F9)

Стандартен  дневен отчет на фискално устройство със нулиране. Използва се в края на деня за приключване на касовата книга.


Примерен екран