Наличност на складове

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия :

  • Наличност на склад към момента

За да проверим наличността на даден склад, избираме група функции Търговска система || Наличност на складове. В дясната част на екрана системата визуализира списък с всички налични продукти и техните количества по партиди за избрания склад. Данните показват моментната наличност в склада към текуща дата.
За избор и промяна на склад и/или продукт използваме бързия филтър в горната част на екрана.


Примерен екран

В справката всеки продукт е посочен в мерна единица, която е настроената за негова основна.

В колона Средна цена може да проследим средната за избрания склад цена към момента(без ДДС) . Съответно в колона Продажна цена се визуализират цени с търговска отстъпка и без ДДС, които се вземат от настроената по подразбиране ценова листа. Разликата между  продажните и средните цени определя процента на брутна печалба, който се вижда в колона Марж %.

 

Заключение


В справка Наличност на склад получаваме освен количествена информация за наличности на продукти по партиди, също и стойностна такава за средни и продажни цени(без ДДС). В колона Марж системата показва процентното съотношение между тези две цени, което е и брутната печалба.