Състояния на документите

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Състояния на документите в системата

В системата има три състояния на документите, които определят от една страна степента ѝм на завършеност и от друга валидността ѝм по отношение на справки.

Какво означават състоянията на документите в системата

1. Редакция — неактивна чернова. Документите в редакция са т.нар. чернови, които са неактивни за печат и не участват в справки. При запис придобиват служебни номера E1, E2 и т.н. (Е = edit = редакция).  


Примерен екран

2. Приключен — валиден документ. Това са активните документи в система, които са валидни за печат и справки. Могат да бъдат дефинирани начални номера на документи в системата (важи както за състояние Приключен, така и за Редакция). За повече информация виж Как да въведем начални номера на документи.


Примерен екран

3. Анулиран —  отменен и унищожен. Понякога се налага документи в системата да бъдат унищожени по някаква причина. Избира се бутон Анулиран и съответния документ придобива неактивно състояние. Анулираните документи не участват в справки, но са активни за печат.


Примерен екран

Важно е да се отбележи, че единствените документи в системата, които бихме могли да изтрием са счетоводните документи (вкл. счетоводните копия на документи от търговската система), но само ако предварително са анулирани в състояние Унищожен.