Как да отпечатаме Документ за Продажба

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Преглед/Печат на всички документи по една сделка едновременно
  • Визуализация на документите за печат

При приключване на Документа за продажба, системата дава възможност за генериране на всички останали документи по сделката: РСД - разходен складов документ, ПКО - приходен касов ордер, ФПрод - фактура за продажба. По същата логика, след приключване можем да разпечатаме всички свързани документи, през Документа за продажба.

Тук ще дадем пример за печат на документи с настройки по подразбиране. В системата обаче съществуват, от една страна различни бланки за печат на документи и от друга множество настройки за печат. Също така са разработени и специфични бланки за печат на документи, съобразени с различните изисквания на големите вериги. За повече информация нека видим Как да извършим настройки за печат на документи.

 

Преглед/Печат на документи

1. За да разпечатаме Документа за продажба и всички приключени и свързани към него документи, избираме опцията Преглед или опцията Печат от лентата с инструменти най-отгоре на формата. Отваря се форма Избор - Преглед документи или Избор - Печат документи. Опцията Преглед първо минава през визуализация на документите, откъдето в последствие може да се пусне печат, а опцията Печат се използва за директен печат.


Примерен екран

2. Върху страница Преглед/Печат, системата изписва всички приключени и свързани документи към продажбата. Опциите отпред визуализират желанието за преглед или печат на съответния документ.

3. Преглед/Печат — натискаме бутона преглед или печат за отпечатване на желаните документи. Системата извежда на екран или отпечатва маркираните документи на принтера по подразбиране.

 

Визуализация на документите

Документите в системата имат множество бланки(шаблони). Системата съдържа и специфични шаблони, които са разработени по изисквания на различни вериги магазини и при работа с тях могат да бъдат използвани. Тук по-надолу ще дадем примерни екрани на шаблони за печат по подразбиране, но съществуват и множество други, както и различни настройки за тях. За повече информация нека видим Как да извършим настройки за печат на документи.


Документ за продажба


Фактура за продажба


Приходен касов ордер


Разходен складов документ

 

Заключение


Като заключение можем да кажем, че през системата могат да бъдат отпечатани едновременно всички документи по една продажба. Съществуват различни бланки (шаблони) за печат на документи и всеки потребител може да избере желаната от него бланка и също така да извърши специфични настройки за печат. Всички направени настройки относно печата на документи се запазват в системата и при последващ печат се предлагат автоматично.