Корекция приключен документ

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Корекция на приключен документ

Често заради пропуск или греша се налага корекция на вече валидиран в системата документ. Освен чрез връщане на документа в редакция, съществува и друг начин за нанасяне на корекции във вече валидиран документ. При това не се изисква промяна на неговия статус. Разбира се чрез такъв тип корекция можем да редактираме само определени реквизити от документа, които на практика не променят неговата стойност.
Нека разгледаме как става това в няколко стъпки.

 

Корекция на приключен документ

1. Корекция - за да коригираме приключен документ, избираме опцията от меню Средства. Системата отваря форма с реквизити, които могат да бъдат редактирани.


Примерен екран

2. Реквизити - във вече приключен документ може да променим всички полета, оцветени в жълто във форма Корекции, а именно следните данни: Дата на данъчно събитие и/или на падеж; Начин на плащане; Дилър; Банкова сметка; Поделение контрагент; Реквизити контрагент; Получил; Дата и/или Място на доставка; Вид транспорт; Транспортна фирма; Товарителница; Шофьор; Добавяне на Забележка и други.


Примерен екран

3. Ок — След като направим желаните корекции, с бутон Ок потвърждаваме нанесените промени и системата ги отразява в редактирания документ, без да се променя неговия статус.