Как да въведем настройки на Потребител

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия ще научим:

  • Въвеждане на настройки на потребител

Настройките на потребители се извършват еднократно, като целта е всяка персона от организацията, която работи със системата, да има отделен потребител. По този начин от една страна може да се извършва контрол върху работата и от друга могат да се зададат определени права за конкретен потребител.

 

Въвеждане и настройки на потребител

1. За да създадем нов Потребител, избираме група функции Администрация || Потребители и групи. От менюто избираме опция Потребители. Десен щрак с мишката върху списъка, избираме Нов потребител. Отваря се празна форма Потребител за въвеждане на данни.


Примерен екран

  

2. Потребител — в полето записваме името, с което ще се влиза в системата, така наречения user name.

3. Парола и Пак парола са две полета, в които записваме два пъти паролата на избрания потребител. Можем да зададем опция самия потребител при първоначално влизане в системата да си създаде парола, като по този начин само той ще я знае. За тази операция избираме опцията Без парола.

4. Персона — от падащия прозорец избираме персоната, която съответства на въвеждания потребител. Персоните се въвеждат предварително в контрагента потребител на продукта през Номенклатура || Контрагенти.

5. Каса по подразбиране — от падащия прозорец избираме каса по подразбиране. Избраната каса автоматично ще бъде предлагана от системата при работа със съответния потребител. Касите се въвеждат предварително през Номенклатури || Референтни номенклатури || Каси.

6. Склад по подразбиране — от падащия прозорец избираме склад по подразбиране. Избрания склад автоматично ще бъде предлаган от системата при работа със съответния потребител. Складовете се въвеждат предварително през Номенклатура || Контрагенти.

7. Поделение по подразбиране — от падащия прозорец избираме поделение по подразбиране. Избраното поделение автоматично ще бъде предлагано от системата при работа на съответния потребител. Поделенията се въвеждат предварително в контрагента потребител на продукта през Номенклатура || Контрагенти.


Примерен екран

8. Участва в групи — този списък се използва за връзка със системата за сигурност. Даден потребител може да участва в една или повече групи, а системата за сигурност раздава права върху тези групи.

 

Заключение


Въвеждането на потребители за системата улеснява работата при въвеждане на документ. Когато даден потребител се обвърже с поделение, каса и склад, системата Dreem автоматично ги предлага по време на работа. Освен това тези потребители могат да бъдат въведени в групи и да им бъдат раздадени различни права за достъп в системата.

Системния потребител Dreem е с празна парола по подразбиране. Може да бъде деактивиран или да му бъде зададена парола и да бъде използван.