Software as a Service или софтуер като услуга набира все повече популярност в света, тъй като на практика предлага относително евтино бизнес решение и нисък риск на инвестицията. SaaS спрямо универсалните Desktop приложения е доста по-гъвкав, лесно управляем и достъпен от всяка точка на света.

Няма локална инсталация на продукта

При SaaS решението не е необходима инсталация на продукта Dreem върху компютрите на потребителите. Единственото, което всеки потребител получава, е Име и Парола за достъп до SaaS облака, където се намира системата.

Достъп до системата от всяка точка на света

SaaS облакът се достъпва чрез интернет от всяка точка на света. Това дава възможност множество потребители от различни отдалечени точки (офиси) да работят едновременно в системата и същевременно да обменят информация помежду си.

Без първоначална инвестиция в софтуер

SaaS решението няма първоначална инвестиция в лиценз за софтуера. На практика плащате абонамент за ползване, който се калкулира на база брой едновременно работещи потребители.

Спестява разходи за хардуер и софтуер

SaaS решението спестява много разходи, свързани със закупуване на хардуер, софтуер, поддръжка, системна администрация и пр. Също така не е нужно да се изграждат и поддръжат VPN тунели между офиси, тъй като се работи през интернет на сървъри на Unicontsoft.

Плащат се толкова работни места, колкото се ползват

Системата е гъвкава и позволява добавяне и премахване на потребители в зависимост от нуждата на организацията, като по този начин се регулират месечните такси.

Спестява разходи за поддръжка и нови версии на продукта

Поддръжката на системата е включена в абонамента за ползване. Ние се стремим SaaS облакът да работи безотказно и да посреща заявките денонощно. Наша грижа е да получавате новите версии на продуктите, като това не струва допълнитени средства.

Автоматичен архив на данните

Архивирането на данните се извършва автоматично. При нас са настроени процедури за преглед, реиндексиране и архивиране на базите данни, като мониторингът върху процеса е ежедневен.

Какво е Dreem?

Софтуерна информационна система, създадена за фирми в сферата на търговията.

Point Of Sale

POS система към Dreem ERP за обособяване на front-office работни места за продажби на дребно.

imPress Manager

Специализиран продукт, създаден за разпространение на периодичен печат.