IT инфраструктураIT инфраструктурата е важна и съществена част от всеки съвременен офис. Създаването и изграждането на добра топология на компютърна мрежа е основен фактор за използване на съвременни комуникационни технологии за пренос на данни и глас. За целите на изграждането на една безпроблемна компютърна мрежа е необходимо използването на висококачестевни материали и мрежови устройства.

Локални жични мрежи

Локалните жични мрежи имат своето предимство, което най-вече се изразява във възможността за достигане на високи скорости за обмен на данни и по-сигурна среда за трансфер. При използване на висококачествени материали, както за мрежата, така и за трасирането на кабелите, една локална кабелна мрежа би съществувала достатъчно дълго време, за да остарее технологично. Разбира се, недостатъците са че трябва да се изгражда с кабели и кабелни канали (ако помещението не позволява друг начин), което допълнително от едно страна оскъпява проекта и от друга не винаги стои естетически добре.

Безжични мрежи

Предимството на безжичните мрежи е, че няма окабеляване в помещението и на практика мрежата може да се достъпи от всяка точка. Разбира се това изисква различно оборудване, както за управление на мрежата, така и за работните станции. Недостатъците на безжичната мрежа са най-вече доста по-ниската скорост за обмен на данни и влиянието на околната среда върху транфера.

VPN мрежи

Изграждането на VPN мрежи обикновено се налага при връзка между различни офиси на една компания. На практика това представлява Виртуална Частна Мрежа (Virtual Private Network), която чрез интернет свързва две отдалечени локални мрежи в една, като тази връзка е криптирана и дава бърз и сигурен достъп до фирмената мрежа.

Телефонни мрежи

Обикновено там където се позиционира работно място се проектира точка за локална мрежа и точка за телефон. Поради тази причина обикновено с изграждането на локални жични мрежи, се изграждат и телефонни връзки. За целта най-често се използват трасетата на локалната мрежа и двойни розетки(Компютърна/Телефонна).

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

Download

Свали безплатна версия сега. Научи повече за възможностите на Dreem ERP.

Обхват

Погледни съдържанието на Dreem ERP и открии какви са възможностите му.