Product SupportПродуктовата поддръжка, която Unicontsoft предлага на своите клиенти, цели да осигури на потребителите спокойна работа със стабилни и високо ефективни системи за управление - Dreem Software и imPress Manager. Нашата основна цел е предлаганият софтуерен продукт винаги да бъде напълно съобразен с постоянно променящата се бизнес среда. Гаранции за това са новите версии и реализации, които компанията предлага на пазара, както и извършваните консултации по въпроси, възникнали в процеса на работа.

Поддръжката на нашите софтуерни продукти е свързана с поемане на следните ангажименти от страна на Unicontsoft:

Консултации

Ние сме готови да посрещнем всякакви въпроси, възникнали в процеса на използване на софтуерните продукти, предлагани от нашата компания. Нашия екип от високо квалифицирани специалисти се стреми винаги да бъде максимално полезен, обективен и коректен. Средният ни KPI(Време за Консултация) е 13 минути.

Анализи на грешки

Оказваме помощ за анализиране на грешки и некоректни действия от страна на крайните потребители. Поради една или друга причина това се случва и тогава възникват въпросите: Кой, Кога, Как? Нашата основна задача при такива ситуации, е да открием и отстраним дадения проблем, като същевременно обясним на потребителя къде е сбъркал и как може да се предпази от подобни грешки в бъдеще. Средният KPI(Време за Анализ на грешки) е 14 минути.

Програмни грешки

Приемаме, категоризираме и отстраняваме всички възникнали програмни грешки в системата. Големият обем данни, високите изисквания за надеждност и функционалната сложност на нашите продукти, в значителна степен усложняват задачата за тяхното технологично обновяване. Въпреки комбинацията от сложни тестове през които минава всяка реализация, възникват програмни грешки, отстраняването на които са с най-голям приоритет за нас. Средният ни KPI(Време за отстраняване на програмна грешка) е 20 минути.

Нови версии

Получавате постоянен достъп до нови версии и реализации на продуктите, с последните промени по нормативни изисквания. Динамичната среда, в която българските компании оперират и постоянно изменящата се нормативна база, изискват създаването на нови версии и реализации на нашите продукти. Разширяване на съществуващите функционалности и създаване на нови такива е приоритетно направление за компанията. Unicontsoft винаги се стреми към максимално бърза реакция, осигуряване на безболезнен преход към новата модификация или функционалност, както и оптимизация на промените в общата структура на системата.

Мониторинг

Мониторинг на сървъра с данни и проследяване на процедури по проверка, подредба и архивиране на базите. Проследяването на тези процеси са важна част от работата и са приоритет за нас, защото чрез регистрираните данни сме в състояние да следим различните процеси, да виждаме кои минават успешно и навреме да разбираме къде възникват проблеми.

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

Point Of Sale

Виж възможностите на Point Of Sale системата към Dreem и извлечи ползи от нея.

Обхват

Погледни съдържанието на Dreem ERP и открии какви са възможностите му.