Tech Support

Техническата поддръжка е важен фактор за всяка фирмена структура, тъй като цели да осигури непрекъсваем работен процес и ефективна работоспособност на потребителските работни станции. Цялостната техническа поддръжка предлага ефективен контрол и мониторинг върху компютърните системи в организацията. Експертите, извършващи техническата поддръжка, са Microsoft сертифицирани професионалисти и се стремят всеки технически проблем (забелязан или рапортуван) да бъде бързо констатиран и отстранен в най-кратки срокове.

Дистанционна помощ

С развитието на технологиите и приложенията за дистанционен достъп, все по-често предпочитан метод за отстраняване на различни по естество проблеми се оказва дистанционната помощ. Това на практика е средство, което спестява много време, както на клиента, така и на нас. Като компания, която изключително държи на качеството на обслужване, това е едно доста удобно, бързо и ефективно средство за отсраняване на технически проблеми от различни естество. Средният ни KPI(Време за Дистанционна техническа поддръжка) е 22 минути.

Посещения

Когато няма опция за дистанционно решение на даден проблем, се извършва посещение на място. Разбира се това отнема повече време, но е наложително за отстраняване на даден проблем. Посещението се планува в удобно за клиента време и се извършва с протокол за свършена работа. Средният ни KPI(Време за Посещение - техническа поддръжка) е 65 минути.

Хардуер

Състоянието на хардура е важен компонент за безпроблемен и бърз работен процес. Ние се грижим за подмяна на дефектирали компоненти или цялостна подмяна на сървъри, компютри и т.н., като нашата цел е да бъдем обективни и в най-кратки срокове да отстраним възникналия проблем.

Софтуер

Базовия софтуер е основен компонент за създаването и поддържането на компютърна мрежа. Инсталациите се извършват с продукти, предоставени от клиента, или включват допълнителни разходи, свързани със закупуването и лицензирането на тези продукти. Нашите специалисти са Microsoft сертифицирани професионалисти и борбата с различни софтуерни грешки е истинско предизвикателство за тях.

Мрежа

Състоянието на компютърната мрежа е приоритет за безпроблемна работа. В днешната икономическа обстановка може би няма фирмена организация, в която компютрите да не са свързани в локална мрежа и интернет. Ние като фирма изграждаща компютърни мрежи, имаме познанията и опита за конфигуриране на една чиста и безпроблемна топология на локалната мрежата на дадена организация.

Периферни устройства

Конфигурирането на периферни устройства е също част от процеса на техническа поддръжка и е важен за улесняване на работния процес. Различните устройства имат различни изисквания и специфики, които изискват технически познания за конфигуриране и управление. Консумативите за различните периферни устройства също могат да бъдат наша грижа, тъй като през годините сме изградили контакти с различни доставчици и дистрибутори.

Dreem ERP

Открий Dreem ERP, какво представлява, възможности и предимства.

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

Концепция

Научи каква е концепцията на Dreem ERP и как можеш да го използваш.