Обучение и внедряванеВнедряването и интегрирането на едно бизнес решение винаги е бил един труден и сложен процес, струващ на една компания доста финансов и човешки ресурс. Ние като компания вярваща в способността си да управлява големи проекти, следваме разработена методология, която дава сигурност, стабилност и увереност в успешното интегриране на софтуерния продукт.

Подход

Всяка организация има индивидуален подход към създаването, обработката и одобрението на документите, което до голяма степен зависи от спецификата на бизнеса. Управлението на документооборота преминава през различни отдели, длъжности и нива на йерархия и в тази връзка изграждането на един строен модел, следващ работния процес и обвързан със съответното ниво на сигурност е първата стъпка към внедряването на системата.

Анализ

Чрез детайлен анализ на звената на организацията, трябва да бъдат установени ролите и задълженията на потребителите и да бъдат дефинирани техните права върху системата. Залагаме строги принципи за въвеждане на данни в системата, тъй като ефективното използване на възможностите на системата се базира на процента коректни документи. Това е показателя за качеството на работата по създаване, управление и обработка на документооборота.

Инфо
Ние детайлно ще изучим и опишем работните процеси, ще анализираме начина на работа и спецификата на организацията, ще установим схемата на работа и ще формираме точни и ясни цели, които да бъдат постигнати чрез системата.

Обучение

Ефективното обучение би създало предпоставки за намаляване на допуснатите грешки и безпроблемна ефективна работа на потребителите. Ние ще проведем редица курсове, специфицирани към определени роли и звена в организацията. Преминатия курс ще бъде съобразен с предварително установения работен процес и потребителите ще бъдат обучени и въведени в особеностите при обработката на документи.

Начални данни

Захранването на системата с начални данни и установяването на номенклатурите, следва предварително изградената схема на работа. Правилното структуриране и гъвкавостта на системата дават едно предимство за формиране на стегната база данни, която да послужи като добра основа за развитието и използването на системата DREEM. Съществуването на актуална налична информация е много важен фактор за въвеждането на коректни начални данни в системата и определянето на дата за стартиране.

Старт

Работата със системата стартира по предварителен план и стриктно следва разработения модел. Ние ще следим работата на потребителите за допуснати грешки и проблеми, ще проследяваме и отстраняваме пречки по пътя на адаптиране, ще даваме наставления и препоръки и ще извършваме контрол върху изпълнените задачи. Внедряването считаме за приключено при установяване на пълна и хармонична самостоятелна работа на организацията.

Dreem ERP

Открий Dreem ERP, какво представлява, възможности и предимства.

Point Of Sale

Виж възможностите на Point Of Sale системата към Dreem и извлечи ползи от нея.

imPress Manager

Научи повече на специализирания софтуер за разпространение на периодичен печат.