Концепция на Dreem Business SoftwareСлед задълбочени проучвания и анализ на множество решения за управление на бизнеса, предлагани в България, екипът на Unicontsoft създаде Dreem Business Software, като алтернатива на големите ERP решения, съчетаващ функционалностите на ERP система от една страна и простотата и удобството на не толкова мащабни и сложни продукти за счетоводство и управление.

Мащабиране

Един от основните акценти при разработката на Dreem, беше създаването на такъв работен процес, който да може лесно да се мащабира в зависимост от голенимата, нуждите и организацията на предприятието. Например процесът по извършване на продажба, плащане и издължаване на стоката, при някои фирми може да бъде изпълняван от няколко души, които имат съответните роли – търговец, складов работник, касиер и пр., а при други може да се извършва от един човек.

Възможността за мащабиране позволява, продуктът лесно да бъде адаптиран към нуждите на организацията, без това да затруднява служителите с излишни операции или да налага назначването на нови.

Простота

Колкото по-гъвкав е един продукт, толкова по-сложен е за използване. В Dreem проблемът със сложността и максималната гъвкавост на продукта е решен посредством няколко основни техники:

Работният процес е много опростен. Потребителският интерфейс навсякъде в системата е унифициран. Той се състои от 4 основни компонента, които дават възможност на потребителя да се справи оперативно с цялата система, след като усвои тези компоненти. Сложните връзки и контролът на входящите данни се правят от системата автоматично. Не се допускат логически некоректно въведени данни. Сложните фукционалности и множеството реквизити по документите, първоначално са скрити от потребителя, така че да не го затрудняват. Те се разкриват постепенно със степента на усвояване на системата.

Фирмена отчетност, анализ и данъчно счетоводство

Един от най-важните акценти при разработката бе създаването на две паралелни системи, които да обслужват както фирмената отчетност и анализа, така и данъчното счетоводство. Това са два отделни свята. При фирмената отчетност и анализа, данните, връзките и аналитичността на информацията следват логиката на търговската и производствена практика на предприятието. Данните и аналитичността за данъчното счетоводство са подредени и съобразени с нормативната база и изцяло за нуждите на счетоводната отчетност. Тези два свята са колкото различни, толкова и свързани. Документите, които минават през търговската част на системата, по определени правила се прехвърлят автоматично в счетоводната. По този начин данните се въвеждат еднократно от потребителя и обемът от административна работа значително намалява. Този процес се нарича контекстно осчетоводяване и така неквалифициран оператор може да отмени рутинната работа на оперативния счетоводител. Също така този процес намалява и техническите грешки при обработка на документите.

Накратко: Данните се въвеждат еднократно през една от двете системи. Те работят в синхрон и докато в търговската част данните и връзките на документите са подредени във вид, който да обслужва търговската и производствената дейност на организацията, то в счетоводната система те са подредени изцяло за данъчни и счетоводни цели.

Облак

Като всяка съвременна система Dreem има възможност да се интегрира с подсистеми като Dreem Web, която може да бъде инсталирана както в частен, така и в обществен облак. Web решението на Dreem дава големи предимства на потребителя, предоставяйки услуги като електронни заявки, електронни справки и обмен на електронни документи между системи, поддържащи EDI протокол.

Dreem може да бъде настроен за отдалечен достъп, което дава предимство на фирми и организации, които имат изнесени офиси , регионални представителства, складове и др. обекти.

POS системата на Dreem от своя страна е разработена така, че може да работи едновременно в on-line и off-line режим. При прекъсване на интернет системата записва всички данни за извършените продажби локално и след като установи наличието на интернет връзка, без намеса на потребителя, напълно автоматично, синхронизира всички извършени операции с централната база данни.

Ценово предимство

Това е едно от важните предимства на системата. Целта е потребителят да получи висококачествена система за управление от висок клас на ниска цена и ниски оперативни разходи по нея. Ползването на продукта под формата на услуга (SaaS) е бюджетно решение, което дава на потребителите конкурентно предимство. При него не се налага купуването на сървъри, лицензионен софтуер, изграждане и поддържане на инфраструктура, администрация и най-важното – няма инвестиция в закупуване на лиценз на продукта. При изграждането на цялостна система при клиента, той закупува гореспоменатото оборудване и софтуер и то става негово. В последствие това оборудване трябва да се надгражда с новите технологии, които излизат като софтуер и хардуер, инвестицията става неограничена във времето и постоянно се увеличава. При ползването на продукта като SaaS, клиентът плаща единствено месечни такси в зависимост от броя работни места, които ползва в рамките на месеца. Цените започват от 35 евро.

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

Download

Свали безплатна версия сега. Научи повече за възможностите на Dreem ERP.

Point Of Sale

POS система към Dreem ERP за обособяване на front-office работни места за продажби на дребно.