Проверка на ДДС номер

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Проверка по ДДС номер

Когато желаем да въведем нов контрагент в системата, който е данъчно регистриран, има бърз и лесен вариант за това -  чрез ДДС номер. Освен удобството на автоматично въведените данни, важно преимущество е проверката, съгласуваща ДДС номера на контрагента с базата данни в сайта на Европейската комисия.

Проверка по ДДС номер

1. За да въведем нов Контрагент, избираме група функции Номенклатури || Контрагенти. Десен щрак с мишката върху списъка с контрагенти, избираме Нов контрагент.... Отваря се празна форма Контрагент за въвеждане на данни. В поле ДДС No. посочваме ДДС номер на контрагента, който въвеждаме. След това натискаме бутона за Импорт данни от сайт на ЕК, намиращ се вдясно от полето ДДС No.


Примерен екран

2. Проверка — След извършената проверка по ДДС номер, системата извежда на екран намерените данни. Тук може да изберем да приложим данните във форма Контрагент, като за целта използваме бутон Импорт или да откажем съответно с Отказ.


Примерен екран

3. Импорт — избирайки Импорт на данните от сайта на ЕК, системата автоматично попълва задължителните полетата във форма Контрагент. Изключение прави единствено поле Персона. За да продължим с настройките на въвеждания Контрагент, нека разгледаме Как да създадем Контрагент.


Примерен екран

4. Запис и изход — Бутон в лентата с инструменти, който записва направените промени и излиза от форма Контрагент.