Какво представлява Dreem Mobile?

Dreem Mobile е софтуерно приложение, предназначено за търговски агенти, шофьори и складови работници. То е инструмент за организация на дейностите по събиране на заявки от клиенти, извършване на продажби на място, проследяване на вземания от клиенти и отчитане на плащания. За складовите работници приложението е полезно при инвентаризации, приемо-предаване стоки, събиране на клиентски заявки и др. Системата е разработена за работа с мобилни устройства от всякакъв тип (телефони, таблени, мобилни компютри и др.). Dreem Mobile работи онлайн и е част от Dreem ERP. Dreem Mobile е с изключително опростен потребителски интерфейс. Системата съдържа малко на брой функционалности, свързани само с дейността на склада, търговските представители и шофьорите.

Връзка с касов апарат

В Dreem Mobile са вградени функции за управление на продажбите като създаване на заявки, продажби, кредитни и дебитни документи, фактуриране, документи за плащане, сторно операции. Изградена е връзка с фискално устройство, посредством компонент представляващ Local Service. Той управлява фискалното устройство закачено чрез Bluetooth, на локален COM порт или на локален IP адрес. Комуникацията е двупосочна и се извършва в реално време. Dreem Mobile комуникира с този компонент и посредством него управлява фискалното устройство.

Лицензиране

Dreem Mobile се лицензира за устройство и тези лицензии се закупуват с договор между ползвателя и Unicontsoft. Тези договори подлежат на деклариране в НАП. Dreem Mobile е част от Dreem ERP и не може да бъде използвана като самостоятелна система, така че лицензиите на Dreem Mobile са пряко свързани с лицензиите на Dreem. Единственият вариант за лицензиране на Dreem Mobile e закупуване на месечни лицензии за всеки потребител, използван от ползвателя, като базата данни, както и всички копия на системата се инсталират върху инфраструктура, предоставена и поддържана от Unicontsoft (SaaS). Работи се само чрез активна интернет връзка към базата данни. Без тази връзка не могат да се създават и записват документи. Базата данни се намира в Datacenter на Unicontsoft. Потребителите ползват Dreem Mobile нямат локална инсталация на продукта. Всички компоненти на системата са инсталирани на сървъри на Unicontsoft.

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

Издания

Виж и сравни различните издания на Dreem ERP, какво съдържат и предлагат.

SaaS Предимства

Погледни предимства на SaaS спрямо Desktop инсталираните приложения.

Обхват

Погледни съдържанието на Dreem ERP и открии какви са възможностите му.