Лицензионно споразумениеНастоящото лицензионно споразумение представлява договор между УНИКОНТ СОФТ ООД и Вас, като краен потребител, наричан по-долу КЛИЕНТ. С изтеглянето и инсталирането на специализираните софтуерни пакети на Dreem Personal, наричани по-долу ПРОДУКТИ, Вие приемате всички условия по това лицензионно споразумение.

Предоставеният лиценз позволява използването на сваления ПРОДУКТ само на едно работно място, от един потребител, като използването на ПРОДУКТА от втори конкурентен потребител от същото или друго работно място, изисква отделен комерсиален лиценз. Получената информация от разрешеното използване на ПРОДУКТА не може да бъде използвана за създаване и разпространение на други продукти, еднакви или несъществено отличаващи се от ПРОДУКТА, както и за каквото и да е друго действие, което може да накърни авторските права върху ПРОДУКТА.

ПРОДУКТИТЕ са интелектуална собственост на УНИКОНТ СОФТ ООД, защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването на програмния код, структурата на базата данни, документацията или част от нея е забранено. Продажба, дистрибуция, отдаване под наем или прехвърляне правата на ПРОДУКТИТЕ по друг начин са забранени.

Промените в ПРОДУКТИТЕ се извършват от УНИКОНТ СОФТ ООД, като се поддържа версия-реализация. Този лиценз не дава права за получаване на нови версии-реализации, с изключение на тези, качени в страницата за сваляне в сайта на УНИКОНТ СОФТ ООД.

УНИКОНТ СОФТ ООД не носи отговорност за недостигнати функционални показатели в следствие на влошени параметри, небалансираност на техническата и/или системната среда.

УНИКОНТ СОФТ ООД не носи отговорност за грешки, получени в резултат на неправилна експлоатация, заразяване на компютрите с вируси, повреда на компютърната система.

УНИКОНТ СОФТ ООД не носи отговорност за пропуснати ползи, нанесени вреди, загуба на информация, свързани с използането или невъзможността за използване на резултатите от ПРОДУКТA.

УНИКОНТ СОФТ ООД си запазва правото да събира информация от КЛИЕНТА за използване на ПРОДУКТA, с цел повишаване на качеството на предлаганата услуга.

Правото на този лиценз не може да бъде прехвърляно на други физически или юридически лица, освен в случаи на правоприемственост.

За каквито и да е въпроси, засягащи това лицензионно споразумение или въпроси, възникнали при използването на ПРОДУКТИТЕ, се обръщайте към УНИКОНТ СОФТ ООД.

Dreem ERP

Открий Dreem ERP, какво представлява, възможности и предимства.

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

imPress Manager

Научи повече на специализирания софтуер за разпространение на периодичен печат.