Как да създадем Кредитен документ/Кредитно известие за количество